Training Risicoanalyse.

Leer op een praktische manier informatierisico’s in kaart brengen.

Risicoanalyse

Informatie en de ondersteunende processen, systemen en netwerken zijn belangrijke bedrijfsmiddelen voor veel organisaties. Deze bedrijfsmiddelen staan vaak bloot aan tal van bedreigingen, waardoor organisaties bepaalde risico’s lopen. Een organisatie kan namelijk bij het optreden van een bedreiging nadelige gevolgen ondervinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzetderving, verslechterde concurrentiepositie of imagoschade. Het inzichtelijk maken en houden van deze risico’s is van wezenlijk belang om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen. Risicoanalyse is een belangrijk hulpmiddel om dit te doen.

“Er moet een gezonde, verstandige afweging worden gemaakt tussen de risico’s, de maatregelen om de kans van optreden en/of het gevolg van deze risico’s te beperken en het organisatiebelang.”

Inhoud van de training

Eén van de belangrijkste onderdelen van het informatiebeveiligingsbeleid van veel organisaties is het periodiek uitvoeren van risicoanalyses. Risico’s moeten in kaart worden gebracht en er moeten, indien nodig, maatregelen worden getroffen om die risico’s te beheersen. Voor het succesvol uitvoeren van een risicoanalyse is het niet alleen nodig dat degene die de analyse begeleidt over de nodige kennis van informatiebeveiliging maar ook over de nodige vaardigheden beschikt.

In deze training wordt niet alleen aandacht besteed aan de noodzakelijke kennis. Er wordt vooral gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om met verschillende belanghebbenden op een praktische te komen tot acceptabele risico-inschattingen en passende maatregelen. De basis voor de training is ISO 27005.

Risicoanalyse:

 • Pas ISO 27005 als basis voor risicoanalyse.
 • Leer op een praktische manier informatierisico’s in kaart te brengen.
 • Leer hoe je passende maatregelen selecteert.

Contactaanvraag Training Risicoanalyse

Wim Mandemakers

Wim Mandemakers

Managing Director

Ik kan je meer vertellen. E-mail me of bel me op +31 85 8 222 800.

  Offerte aanvragen

  Vraag een vrijblijvende offerte aan voor: Training Risicoanalyse

  Waarmee kunnen we je helpen? Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug.

  Bedankt! We hebben je bericht ontvangen.

  We hebben je bericht ontvangen en komen hier zo snel mogelijk bij je op terug.

  Vul de velden in voor je offerte aanvraag.
  We gebruiken je e-mail alleen voor ons antwoord op je vraag.
  Hoe kunnen we je helpen?

  Newsletter