Training Human factor.

Maak van de mens de sterkste schakel.

Human factor

Informatiebeveiliging is voor veel organisaties belangrijk. Het is bijvoorbeeld van belang dat de bedrijfsvoering zodanig is ingericht dat is dat gevoelige informatie zoals klantgegevens niet ‘op straat komt te liggen’. Onjuiste informatie kan tot verkeerde investeringsbeslissing leiden met alle financiële gevolgen van dien. Ook de (tijdige) beschikbaarheid van bepaalde informatie is cruciaal voor het nemen van beslissingen.

Organisaties investeren veel in het verbeteren van het niveau van informatiebeveiliging. Hierbij is communicatie cruciaal. Het gaat naast het invoeren van allerlei organisatorische en technische maatregelen uiteindelijk vooral om gedragsbeïnvloeding bij medewerkers. Dit veronderstelt niet alleen bewustwording, kennis en vaardigheden, maar ook overtuiging en een welwillende houding ten aanzien van het onderwerp informatiebeveiliging.

“Een belangrijke voorwaarde voor informatiebeveiliging is de focus op het ontwikkelen van een duurzaam gevoel voor risico’s en een verandering in gedrag.”

Inhoud van de training

De training gaat in op de noodzakelijke kennis, vaardigheden waarin het gewenste gedrag moet worden getoond. Qbit hanteert een aanpak die resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen. Tijdens de training leren de deelnemers een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

Risicoanalyse:

 • Leer het management overtuigen van de noodzaak voor beveiligingsbewustzijn.
 • Pas beveiligingsbewustzijnsmaatregelen en -activiteiten toe in uw organisatie.
 • Leer hoe je de effectiviteit van jouw bewustwordingsplan kunt aantonen.

Contactaanvraag

Wim Mandemakers

Wim Mandemakers

Managing Director

Ik kan je meer vertellen. E-mail me of bel me op +31 85 8 222 800.

  Offerte aanvragen

  Vraag een vrijblijvende offerte aan voor: Training Human factor

  Waarmee kunnen we je helpen? Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug.

  Bedankt! We hebben je bericht ontvangen.

  We hebben je bericht ontvangen en komen hier zo snel mogelijk bij je op terug.

  Vul de velden in voor je offerte aanvraag.
  We gebruiken je e-mail alleen voor ons antwoord op je vraag.
  Hoe kunnen we je helpen?

  Newsletter