Security Assessment Waterschap Noorderzijlvest

Qbit Cyber Security heeft de beveiliging van het interne en externe netwerk van Noorderzijlvest getest.

Case for

Waterschap Noorderzijlvest

Een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer. Als integraal waterschap heeft Noorderzijlvest de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer.

Privacy

Het is voor Waterschap Noorderzijlvest van groot belang om de privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie betrouwbaar is en vertrouwelijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen. In dit kader heeft Waterschap Noorderzijlvest besloten de beveiliging van alle, via het interne en het externe netwerk toegankelijke systemen te laten toetsen door Qbit Cyber Security.

Security Assessment

Met een penetratietest hebben we de effectiviteit van de beveiliging van het netwerk en de hieraan gekoppelde systemen van Waterschap Noorderzijlvest getest. We hebben onderzocht of het mogelijk is op enige wijze, ongeautoriseerd, toegang te krijgen tot het netwerk, de aangesloten systemen en gegevens. Met andere woorden, we hebben aangetoond hoeveel moeite het kost om de beveiliging van het netwerk van Waterschap Noorderzijlvest te doorbreken en wat er mogelijk is wanneer dat is gelukt.

Qbit Cyber Security heeft de technische bevindingen vertaald naar een begrijpelijke rapportage, waarin de gevolgen van beveiligingslekken voor de bedrijfsvoering helder zijn weergegeven. Op basis van de prioritering van de ernst van de beveiligingslekken en de voorgestelde acties om deze te verhelpen, kunnen we concrete stappen nemen.

Ewoud van Someren, procesmanager data informatie en advies.

Meer informatie