ISO27001 certificaat voor softwarebedrijf Avisi

Voor een softwarebedrijf als Avisi is het een vereiste om de beveiliging van klantgegevens en eigen data goed op orde te hebben. Informatiebeveiliging staat daarom hoog op de agenda. Met het behalen van het ISO 27001 certificaat toont Avisi aan dat het bedrijf voldoet aan de internationale richtlijnen voor informatiebeveiliging.

Case for

Beveiligingsnorm voor informatie

Avisi ontwikkelt maatwerksoftware waarbij het niet het grootste, maar wel de béste ontwikkelaar wil zijn. Getalenteerde medewerkers worden ondersteunt door de beste tooling en processen. Avisi wilde voldoen aan de toenemende vraag van de klant naar het ISO certificaat en liet haar informatiebeveiliging controleren door onafhankelijke experts. Met het behalen van het ISO 27001 certificaat bewijst Avisi te voldoen aan de internationale beveiligingsnormen. Hiermee toont Avisi aan dat zij volledig in controle is over haar informatiebeveiligingssysteem.

ISO 27001 als kwaliteitsstempel

Samen met Qbit Cyber Security bracht Avisi de informatiebeveiligingsrisico’s in kaart en koos zij de juiste set aan maatregelen om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook werd gewerkt aan de inrichting van een Information Security Management System (ISMS). Dit traject resulteerde medio augustus in een certificaat voor ISO 27001. Qbit Cyber Security hielp Avisi om de processen rondom informatiebeveiliging van dit kwaliteitsstempel te voorzien. Jan Ebbes, adviseur informatiebeveiliging: “Wat mij opviel is dat de hele organisatie betrokken is bij informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging maakt standaard onderdeel uit van haar bedrijfsvoering en klantprocessen.”

Informatiebeveiliging van Qbit Cyber Security

Qbit Cyber Security helpt bedrijven als Avisi bij het structureel en aantoonbaar inrichten van informatiebeveiliging. Certificering is daarbij niet een doel op zich, maar een middel om informatiebeveiliging op orde te krijgen, te houden en naar een hoger niveau te brengen. Qbit Cyber Security feliciteert Avisi met het behaalde certificaat en is trots dat zij hieraan een bijdrage mocht leveren!

Foto: Daisy Rasing-de Joode neemt namens Avisi de taart in ontvangst van Jan Ebbes, Qbit Cyber Security.

We zijn erg trots op het resultaat dat we mede te danken hebben aan de deskundigheid en de praktische manier van denken van Qbit Cyber Security.

Daisy Rasing–de Joode, Security Officer bij Avisi.

Jan Ebbes

Jan Ebbes

Advisory & Assurance

Do you want to know more about this case? Email me or call me on +31 6 48 530 744.

Contact us

The world of cybersecurity is complex and rapidly evolving, we know. Qbit guides you. Feel free to contact us.

Contact us