Gemeente Purmerend

Qbit Cyber Security testte de afgelopen maanden het informatiebeveiligingsniveau van de Gemeente Purmerend en bracht een overzicht uit van de belangrijkste risico’s.

Case for

Gemeente Purmerend

Bij de Gemeente Purmerend werken ongeveer 800 medewerkers. Zij werken niet alleen voor Purmerend maar ook voor de gemeente Beemster waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Beide gemeenten gebruiken de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als leidraad om op een gestructureerde manier te werken aan het verhogen van het niveau van de informatieveiligheid.

Binnen gemeentelijke organisaties gaan veel persoonsgegevens om. Informatieveiligheid is dan ook van belang om het vertrouwen van inwoners en bedrijven te krijgen en te behouden. Om de informatiebeveiliging op orde te krijgen gaf de gemeente Purmerend Qbit Cyber Security de opdrachten:

  • test het bewustzijn van medewerkers;
  • test de IT-infrastructuur op kwetsbaarheden;
  • breng de belangrijkste risico’s in kaart.

Nulmeting

Qbit Cyber Security testte de afgelopen maanden het bewustzijn van de medewerkers door middel van het bezoek van een mystery-guest, het rondstrooien van geprepareerde usb-sticks en een phishing mail. De ethical hackers van Insite testten de IT-infrastructuur van de gemeente op kwetsbaarheden en gaven hierover concreet advies. Qbit Cyber Security heeft de resultaten in een vijftal interactieve zeepkistsessies aan het management en de medewerkers teruggekoppeld.

E-learning phishing

Om het bewustzijn in de komende periode te monitoren en te borgen gaat Insite nog meer phishing acties uitvoeren. Om de medewerkers te helpen phishing-mails te herkennen, wordt de medewerkers eerst een aantrekkelijke e-learning phishing aangeboden.

Het resultaat

De aanpak van Qbit Cyber Security heeft geleid tot een hoger informatiebeveiligingsbewustzijn. Medewerkers melden veel vaker phishing mails. We hebben als gemeente meer zicht op onze eigen zwakke plekken en weten waar maatregelen nodig zijn.

Hette Winkel, Coördinator Informatiebeveiliging

Lourens Dijkstra

Lourens Dijkstra

Advisory & Assurance

Do you want to know more about this case? Email me or call me on +31 6 52 636 258.

Contact us

The world of cybersecurity is complex and rapidly evolving, we know. Qbit guides you. Feel free to contact us.

Contact us