BNG Bank speelt Security Awareness Game Alcatraz

BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) wil de security awareness van zijn medewerkers verhogen. Lambrecht Nieuwenhuize, Security Officer van BNG Bank, heeft de Security Awareness Game Alcatraz van Qbit Cyber Security hiervoor ingezet.

Case for

Programma

BNG Bank heeft een awareness programma opgesteld en geeft daar met verschillende initiatieven invulling aan. Met het programma streeft BNG naar het bespreekbaar maken van security risico’s en het verhogen van het algemeen risicobesef van medewerkers. BNG Bank wil het gedrag van zijn medewerkers veranderen, om security incidenten te voorkomen, of in vroeg stadium leren te herkennen. Daarnaast is het een mooie tool om medewerkers te leren de juiste reactie te geven bij een security incident.

“Na het spelen van een proefsessie van de game met 12 medewerkers concludeerden we dat het spel als zeer positief werd ervaren. Boven verwachting positief zelfs! We besloten daarom alle 300 medewerkers aan de game te laten deelnemen.”

Lambrecht Nieuwenhuize, Security Officer BNG Bank

Verhoogd risicobesef

Medewerkers geven aan zich, na het spelen van de game, meer bewust te zijn van de risico’s van informatiebeveiliging. De levendige discussie over informatiebeveiliging toont aan dat het onderwerp meer ging leven bij de medewerkers. Lambrecht Nieuwenhuize: “De reacties van de medewerkers waren zeer positief. Ze vonden het spelen van de game leuk, nuttig, leerzaam en goed voor de bewustwording. Ik had niet verwacht dat de game zo zou aanslaan op alle niveau’s.”

Security awareness verbeterpunten

De uitkomsten en de resultaten van de game zijn verwerkt in een rapportage. Er zijn nuttige verbeterpunten uit de organisatie ontvangen. Deze verbeterpunten worden opgepakt en verwerkt in beleid en procedures. Daarnaast besteden we meer aandacht aan het vergroten van de bewustwording van securityrisico’s bij onze medewerkers.” BNG Bank wil met de e-learning programma’s van Qbit Cyber Security de volgende stap zetten in het verder ontwikkelen van de security awareness van haar medewerkers.

Ik beoordeel Game Alcatraz met een 8. De game brengt op een laagdrempelige wijze security risico’s op een leuke manier bij de medewerkers onder de aandacht.

Lambrecht Nieuwenhuize, Security Officer BNG Bank

Lourens Dijkstra

Lourens Dijkstra

Advisory & Assurance

Do you want to know more about this case? Email me or call me on +31 6 52 636 258.

Contact us

The world of cybersecurity is complex and rapidly evolving, we know. Qbit guides you. Feel free to contact us.

Contact us