Serious Game Alcatraz met Veiligheidsregio Limburg-Noord

Als onderdeel van het awareness-traject speelde het managementteam van de Veiligheidsregio Limburg-Noord de serious game Alcatraz. Deelnemers gingen aan de slag met stellingen over informatiebeveiliging. Ze bekenden kleur over beleid, processen en met name het gedrag in de praktijk. Inmiddels is al met meer dan 125 teams serious game Alcatraz gespeeld.

Case for

Serious Game Alcatraz met Veiligheidsregio Limburg-Noord

Zeven van de tien informatie-incidenten ontstaan door menselijk handelen. Het is hierom belangrijk om naast de focus op de techniek juist te kijken naar de factor mens. Alcatraz is ontwikkeld om het informatiebeveiligingsbewustzijn van medewerkers en managers te verhogen. In een spelsituatie op het gevangeniseiland Alcatraz worden de medewerkers uitgedaagd om kleur te bekennen.

Opzet van de game

De medewerkers gaan in een workshop in kleine groepjes (6 personen per tafel, maximaal 42 personen per sessie) aan de slag met stellingen over het reilen en zeilen van informatieveiligheid. In de game zal specifiek aandacht aan rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers worden besteed. Tijdens en na afronding van de game worden gezamenlijk actiepunten opgesteld en verwerkt in een rapportage. Zo worden de medewerkers en het management actief betrokken bij de totstandkoming van het actieplan en ontstaat er draagvlak voor de gewenste situatie.

Het awareness programma voor de Managementteam Veiligheidsregio Limburg-Noord bestond, naast de Serious game Alcatraz, uit een interactieve workshop voor stakeholders en een onboarding e-learning.

‘Een leuke en leerzame game, met een beetje competitie. Heeft extra aandacht en vaart voor onderwerp informatiebeveiliging gegeven!’

Anneleen van Beek, Informatiemanager Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wilfred Hanekamp

Wilfred Hanekamp

Director Sales

Do you want to know more about this case? Email me or call me on +31 6 54 712 968.

Contact us

The world of cybersecurity is complex and rapidly evolving, we know. Qbit guides you. Feel free to contact us.

Contact us

Newsletter