Qbit host 2019-editie ALV Cyberveilig Nederland

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Cyberveilig Nederland vindt op 26 november aanstaande plaats bij Qbit Cyber Security in Haarlem. We zijn er trots op dat we de leden van de belangenorganisatie die dag mogen verwelkomen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere het (succes van het) Cybersecurity Woordenboek, de betrokkenheid van Cyberveilig Nederland bij de kennis- en innovatiedossiers die bij de ministeries lopen en de werkgroep Onderwijs en Onderzoek.

Posted on November 19, 2019 in Events.

Cyberveilig Nederland

De brancheorganisatie Cyberveilig Nederland zet zich in om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. De organisatie neemt actief deel aan het publieke debat en wil Nederland positioneren als een land dat veilige producten en diensten voortbrengt. Zodoende gaat het bestuur regelmatig het gesprek aan met de overheid en andere strategische partners. Bovendien heeft de organisatie tot doel om de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen, door middel van de ontwikkeling van een gedragscode en keurmerk. Onlangs is daar nog een belangrijk boekwerk bijgekomen: het Cybersecurity Woordenboek.

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg, ontvangen het eerste exemplaar van het Cybersecurity Woordenboek van de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm.

Cybersecurity Woordenboek

De afgelopen maanden heeft de brancheorganisatie hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Cybersecurity Woordenboek. In het woordenboek staan bijna 600 cybersecuritywoorden uitgelegd in begrijpelijke taal. Het woordenboek moet het de gebruikers van cybersecuritydiensten gemakkelijker maken om met cyberspecialisten in gesprek te gaan, technische rapporten en adviezen te begrijpen en offertes te beoordelen.

Dat de ‘Dikke Digitale’ bijdraagt aan de digitale weerbaarheid van Nederlandse bedrijven, benadrukt ook minister Grapperhaus. “We kunnen pas tot een digitaal veilig Nederland komen als alle betrokkenen weten waar ze het over hebben.”, schrijft hij in het voorwoord van het unieke woordenboek dat inmiddels al meer dan 2.000 keer is gedownload via de website van Cyberveilig Nederland. Ook zijn er al meer dan 3.000 fysieke exemplaren in omloop. Niet alleen de deelnemers aan de internationale cyber security conferentie ‘One Conference’ op 1 oktober jl. hebben het ‘collectors item’ al in hun bezit: ook de Tweede Kamervoorzitter is door minister Grapperhaus voorzien van een eerste exemplaar. Kortom: het woordenboek is nu al een groot succes.

Trots lid

Qbit draagt de activiteiten van de brancheorganisatie een warm hart toe. Niet alleen door de activiteiten waar mogelijk te steunen als actief lid, maar ook door de organisatie te faciliteren waar nodig. De leden van Cyberveilig Nederland zijn dit jaar dan ook van harte welkom in de Haarlemse vestiging van Qbit.

Wim Mandemakers

By Wim Mandemakers

Managing Director

Any questions about this post or our services? Just Email me or call me on +31 85 8 222 800.

Contact us

The world of cybersecurity is complex and rapidly evolving, we know. Qbit guides you. Feel free to contact us.

Contact us

Newsletter