Talking about Security.

Follow the Qbit blog and learn more about our company, products & services, opinions and latest insights in security. All written by Qbitters.

All Blog Cases Events Press releases

Security Training for students

Security Training for students

Students of the Computer Science program of Inholland University and the Hague University of Technology visited ITsec for a security workshop 'Capture the Flag'.

May 23, 17 / Blog.

Wat doet de functionaris gevensbescherming

Wat doet de functionaris gevensbescherming

De privacy regels worden strenger en scherper. Organisaties worden gedwongen om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat persoonsgegevens beschermd en beveiligd zijn. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. Maar wat doet hij en wanneer heb je hem nodig?

Mar 14, 17 / Blog.

The world of cybersecurity is complex and rapidly evolving, we know. Qbit guides you. Feel free to contact us.

Contact us

Newsletter