Het Noorden loopt voorop in aanpak Cybersecurity

In het Noorden gebeurt al veel op het gebied van cybersecurity. Uniek als je kijkt naar de rest van het land. Cyber Security Centrum Noord-Nederland wil een expertisecentrum zijn voor het MKB.

Posted on January 25, 2019 in Blog.

Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland

De stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland staat MKB bij met raad en daad. Belangrijkste doelstelling van de stichting is het ontwikkelen van kennis op het gebied van cybercrime en die beschikbaar maken voor het MKB.

Erik Rutkens is projectleider van het initiatief en oprichter van Qbit Cyber Security. “De praktijk wijst uit dat 70 tot 80 procent van beveiligingsincidenten te wijten zijn aan menselijke fouten. Bij Qbit Cyber Security brengen we voor organisaties de risico’s in kaart en de verbetermogelijkheden op het gebied van techniek, organisatie en de mens.”

Urgentie groot in Noord-Nederland

“We zijn met een werkgroep begonnen, mede op initiatief van Klaas Holtman namens de bedrijvenverenigingen, van ondernemers, provincie en politie en de kennisinstellingen TNO, RUG, Hanzehogeschool en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden/Stenden. De expertise is groot in Noord-Nederland en de urgentie hoog. We hebben veel kennisintensieve organisaties, maar ook kritische maatschappelijke voorzieningen op het gebied van energie, gezondheidszorg, internet en digitalisering. Het is dus van groot belang om die te beschermen en weerbaarder te maken.” Vandaar de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om te komen tot een expertisecentrum.

Het Kasteel

Het Cyber Security Centrum heeft haar onderkomen gevonden in Het Kasteel in de stad Groningen. “Een kasteel associeer je toch met bescherming door een slotgracht en ophaalbrug. De vergelijking met de digitale wereld gaat natuurlijk mank, maar de symboliek is leuk, aldus Erik.”

Kennis, vraagbaak en banen creëren

Cyber Security Centrum Noord-Nederland is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijke community. Er is een kerngroep geformeerd die doelstellingen formuleert en concrete plannen uitwerkt. De doelstellingen op hoofdlijnen zijn het ontwikkelen van kennis op het gebied van cybercrime en die beschikbaar maken voor het MKB. Een vraagbaak die ondernemers met raad en daad bij staat als er problemen zijn en het stimuleren van nieuwe bedrijfjes om zo banen te creëren op het gebied van cybersecurity.

Kennis is schaars

“De kennis op het gebied van cybercrime is schaars. Dat geldt zowel voor de vraagkant, het MKB, als voor het aanbod, bedrijven zoals Qbit die hierin gespecialiseerd zijn. Dat brengt het risico met zich mee dat deze hun expertise bij zich houden. Wij willen er juist voor zorgen dat die kennis gedeeld wordt en verdere ontwikkeling stimuleren. Veel ondernemers realiseren zich niet hoe makkelijk het soms is om systemen plat te leggen of aan gevoelige informatie over personen of bedrijfsvoering te komen en hoeveel schade dat op kan leveren. Ook niet dat het vaak simpel is om maatregelen te nemen.”

Honderd procent veilig bestaat niet, maar je kunt er wel voor zorgen dat de schade tot een minimum beperkt wordt.

“Voor het MKB is die keuze soms ook lastig, omdat het vaak vrij prijzig is om maatregelen te nemen. Kijk naar wat er in de haven van Rotterdam gebeurde, waar APM Terminals platgelegd werd door cybercrime. Om dat te voorkomen had het bedrijf een dag stilgelegd moeten worden en dat werd te kostbaar geacht. De cyberaanval heeft ze uiteindelijk miljoenen gekost, veel meer dan de benodigde voorzorgsmaatregelen. Door gezamenlijke voorzieningen in het Noorden te realiseren kunnen we ook die kennis delen over nut en noodzaak van investeringen in preventie, detectie en herstel.”

Banen creëren door omscholen

Om banen te creëren is Cyber Security Centrum Noord-Nederland samen met de IT Academy begonnen met een omscholingstraject. “We bieden mensen die werkervaring hebben en enige affiniteit met het werkveld een omscholing aan tot security-professional. Denk bijvoorbeeld aan werknemers van zorgverzekeraar De Friesland, die na de overname door Achmea hun baan verliezen of zouden moeten verhuizen naar elders in Nederland. Door omscholing kunnen wij ze behouden voor het Noorden en voorzien in de groeiende vraag naar dit soort professionals.”

Project Yoda, voor jonge cybercriminelen

“Het Openbaar Ministerie, Stichting HALT en de Kinderbescherming hebben theFactor.e, Malengo en Qbit benaderd of zij mogelijkheden zagen jonge cybercriminelen te behoeden voor recidive en te behouden voor de legale inzet van hun kennis. Dat heeft geleid tot Yoda. De jonge mensen worden geconfronteerd met de soms grote consequenties van wat ze gedaan hebben en moeten afstand doen van hun computer, maar krijgen tegelijk het goede perspectief voorgeschoteld die hun expertise hen biedt. Een mooi voorbeeld dat publiek-private samenwerking tot hele concrete resultaten kan leiden.” De pilot Yoda bleek zo succesvol dat het een vervolg heeft gekregen.

Bijeenkomst in Het Kasteel

Donderdag 17 januari organiseerde Cyber Security Centrum Noord-Nederland een bijeenkomst voor de meer dan zestig aangesloten partijen. Bekijk de samenvatting die Groninger Ondernemers Courant maakte van deze middag:

Meer weten?

Naast deze bijeenkomst volgen er nog meer voorlichtingsbijeenkomsten zowel online als fysiek voor bedrijven en branches, waarin we uitleggen wat Cyber Security Centrum Noord-Nederland doet en waar we ook praktische informatie geven.

Op de hoogte blijven van security nieuws en events? Meld je aan voor onze Qbit mailing.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Bron: Groninger Ondernemers Courant en GOCTV

Wilfred Hanekamp

By Wilfred Hanekamp

Director Sales

Any questions about this post or our services? Just Email me or call me on +31 6 54 712 968.

Contact us

Newsletter